Vyhlásenia prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ webstránok www.lanovky.online je občianske združenie Inštitút rozvoja TATRA SOCIETY,o.z., (skátene: „IRTS,o.z.“) so sídlom: Lomnická 809/2, 040 01 Košice, IČO: 42106605, e-mail: irtske@gmail.com, pretože spracúva osobné údaje dotknutých osôb – fyzických osôb. Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Habina, konzultant pre GDPR, email: irtske@gmail.com

  • Prevádzkovateľ projektu www.lanovky.online si vyhradzuje autorské práva a akýkoľvek obsah je možné použiť iba so zámerom splniť cieľ projektu.
  • Prevádzkovateľ nemá záujem finančne profitovať z úspechu tohto projektu.
  • Prevádzkovateľ má záujem IBA iniciovať miestnu samosprávu pôsobiacu na území mesta Košice, aby sa touto ekologickou a alternatívnou mestskou dopravou na území mesta Košice zaoberal.
  • Prevádzkovateľ, IRTS, o.z., Ing. Ladislav Habina ani blízke osoby, či členovia IRTS, o.z. nemajú trvalý pobyt v predmetných mestských častiach, nemajú záujem pôsobiť v politike, v samospráve a nebudú projekt používať pre uvedené ciele, rovnako uvedené osoby nie sú ani  neplánujú byť v pracovno-právnom ani inom zmluvnom vzťahu s Mestom Košice, či Mestskými časťami, či Dopravným podnikom mesta
    Košice.
  • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že činnosť IRTS, o.z. je financovaná iba v zmysle Stanov a BEZ finančných darov, príjmov od tretích strán, napr. iné Občianske združenia, právnické alebo fyzické osoby pôsobiace alebo so sídlom na Slovensku alebo mimo Slovenska.
  • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že si vyhradzuje právo informácie o projekte uvedené na www.lanovky.online dopĺňať, meniť, aktualizovať, koordinovať diskusiu, spracúvať a bez oznámenia a udania dôvodu: meniť, upravovať, mazať príspevky, banovať IP a inak do nej zasahovať, ako ju aj bez udania dôvodu zrušiť. Stránka je nekomerčná, apolitická, netendenčná a slúži na podporu plurality názorov a cti ústavné právo jednotlivca na slobodný prejav a umožňuje diskutujúcim slobodne vyjadriť svoj vlastný názor, ak neporušia pravidlá komentárov v diskusii.
  • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa nebude vyjadrovať na otázky redaktorov, zamestnancov médií a nebude poskytovať žiadne rozhovory. Vzhľadom na zverejnené informácie a vyššie uvedené vyhlásenia na to nie je dôvod. Nič viac o predmetnej téme nevieme povedať. Projekt je IBA prezentácia nápadu, ktorý by bolo pekné aj užitočné realizovať.

Tieto vyhlásenia nadobúdajú platnosť dňa 1.8.2022.