Problémy v doprave

 

Obyvatelia sídliska Ťahanovce sú v rámci Košíc NAJVIAC ZNEVÝHODNENÍ, resp. čelia dopravným zápcham najviac, pretože NA a ZO sídliska vedie JEDEN JAZDNÝ PRUH, ktorí sa napája na hlavný dopravný ťah. Obec Ťahanovce poskytuje tiež dopravné napojenie, avšak cez obytnú zónu rodinných domov a cez železničné priecestie. Ďalšie možné dopravné napojenie pre osobné autá, resp. pre autobusy je naplánované cez most/napojenie v časti Zelený dvor. Obyvatelia sídliska Dargovských hrdinov (FURČA) majú 2 vetvy na spojenie s centrom mesta, avšak prežívajú denne podobné dopravné zdržanie cca 20 – 30min. v dopravnej špičke.

Cieľové skupiny, ktoré sú NAJVIAC ZNEVÝHODNENÉ v rámci dopravy, a pre ktoré je nové riešenie dopravy pohodlné sú uvedené na webstránke.

Zámer iniciatívy

 

1. Motivovať miestnu samosprávu

Sídlisko Ťahanovce, Sídlisko Dargovských hrdinov (FURČA), Magistrát mesta Košice, Dopravný podnik Mesta Košice

Zámerom bolo aby SA ZAUJÍMALI o túto alternatívnu ekologickú dopravu v prospech ZNEVÝHODNENÝCH skupín obyvateľov a VYPÍSALI VEREJNÚ SÚŤAŽ na ŠTÚDIU realizovateľnosti. Iba kvalifikovaný odborníci, profesie, organizácie sa podrobným skúmaním, prepočtami a návrhmi môžu priblížiť ku odpovedi, či PROJEKT MÁ ZMYSEL a či je EKONOMICKY prijateľný. Takýto proces realizovali, či priebieha v MESTÁCH, napr. Praha, Brno, Ostrava podľa zverejenených informácií.

2. Vytvoriť priestor pre DISKUSIU

Verejný a digitálny diskusný priestor

Očakávame, že potenciálni užívatelia, cestujúci, resp. priamo obyvatelia, rodinný príslušníci alebo občania, ktorí už v súčasnosti ČASTO resp. DENNE cestujú Z alebo DO predmetných mestských častí Ťahanovce, Dargovských hrdinov, Staničné námestie a späť sa vyjadrili svojími komentármi. (viď Pravidla pre komentáre)

3. Spracovať štatistické údaje z DOTAZNÍKA

Anonymné zhromaždovanie údajov

Očakávame, že potenciálni užívatelia, cestujúci, resp. priamo obyvatelia, rodinný príslušníci alebo občania, ktorí už v súčasnosti ČASTO resp. DENNE cestujú Z alebo DO predmetných mestských častí Ťahanovce, Dargovských hrdinov, Staničné námestie a späť sa pravdivo a dobrovoľne poskytli odpovede v DOTAZNÍKU uverejnený na www.lanovky.online. Tieto údaje nám poskytnú údaje, ktoré vyhodnotíme sumárne a to:

1. Koľko % obyvateľov mesta Košice sa vyjadrilo ?

2. Aký typ cieľovej skupiny (matka s dieťaťom, študenti, dôchodcovia, a íní) sa vyjadril ?

3. a iné údaje BEZ profilovania.

Cieľ iniciatívy

 

Vypísanie verejnej súťaže

Cieľ iniciatívy bude SPLNENÝ, ak Magistrát mesta Košice v koordinácii so zodpovednými: Sídliska Ťahanovce, Sídliska Dargovských hrdinov (FURČA) Magistrát mesta Košice Dopravný podnik Mesta Košice a inými, VYPÍŠE VEREJNÚ SÚŤAŽ na štúdiu realizovateľnosti.

Zverejnenie informácií o projekte

Cieľom bude publikovanie zverejnených informácií o projekte Lanovej dráhy a jeho progrese a výsledkov, či rozhodnutí samosprávy, resp. mediálnych informácií.

Zverejnenie štatistických výsledkov

Cieľ bude aj zverejnenie sumárnych / štatistických výsledkov z Dotazníka ak ich vyplní min. 100 občanov Košíc.